Partha Sarathi Tour Travel

Kashmir Tour Packages

Kashmir Tour Package

6 Nights / 7 Days

Places Covered – Gulmarg » Pahalgam » Srinagar

Kashmir Tour Package for 7 Days

6 Nights / 7 Days

Places Covered – Srinagar » Sonmarg » Pahalgam » Gulmarg
Kashmir Tour Package for 5 Days

4 Nights / 5 Days

Places Covered – Srinagar » Sonmarg » Gulmarg » Pahalgam
Kashmir Tour Package for 6 Days

5 Nights / 6 Days

Places Covered – Srinagar » Gulmarg » Sonmarg » Pahalgam
Best of Kashmir Tour

6 Nights / 7 Days

Places Covered – Srinagar House Boat » Sonmarg » Gulmarg » Pahalgam » Srinagar